Skip to content

defineRender

稳定性: 稳定

使用 defineRender 可以直接在 <script setup> 中定义渲染函数。

特性支持
Vue 3
Nuxt 3
Vue 2
TypeScript

RFC 讨论 中,我们需要更多的反馈!

基本用法

vue
<script setup lang="tsx">
// 可以直接传递 JSX
defineRender
(
<
div
>
<
span
>Hello</
span
>
</
div
>,
) // 或使用渲染函数
defineRender
(() => {
return ( <
div
>
<
h1
>Hello World</
h1
>
</
div
>
) }) </script>

贡献者

The avatar of contributor named as Kevin Deng Kevin Deng

页面历史